Aprillis 2022 aastal sõlmis Flexoil OÜ ja Konetex Grupp OÜ ostu-müügilepingu. Millega Flexoil omandas 100 % Konetexi osakuid.
Sellega omandas Flexoil ka 77 Lubricants ja Petro Canada müügiõigused Eestis.
Flexoili kollektiiviga liitub 2 müügimeest.