Aspen 2 ja Aspen 4 alkülaatbensiinid on eelkõige välja töötatud terviseriskide ja keskkonnaohtude vähendamiseks koostöös professionaalsete lõppkasutajatega. Aspen 2 ja Aspen 4 ei sisalda peaaegu üldse kahjulikke aineid nagu benseen, aromaatsed- ja polüaromaatsed süsivesinikud ning olefiinid. Tavaline tanklabensiin sisaldab ligikaudu 100 erinevat keemilist ainet, sealhulgas eelnimetatud kahjulikke aineid, samas kui Aspen alkülaatbensiinis on kahjulikke aineid vaid umbes 10. See tähendab, et bensiini aurudest ja heitgaasidest tulenevad terviseriskid on Aspen toodete puhul viidud miinimumini.

Aspen 2

sisaldab 2% täissünteetilist biolagunevat 2-takti õli

aspen2Aspen 2 on praktiline, valmis segatud alkülaatbensiin kasutamiseks järgmistes mehhanismides: mootorsaed, hekitrimmerid, mopeedid, murutrimmerid ja muud 2-taktilised väikemootorid. Aspen 2 hoiab mootori puhtama ning parandab mootori jõudlust, mis tagab masina pikema tööea. Aspen 2 garanteerib toote kvaliteedi säilimise 3-5 aastat.

Aspen 4

ilma seguõlitaaspen4

Aspen 4 on alkülaatbensiin kasutamiseks järgmistes mehhanismides: muruniidukid, rootorkultivaatorid, lumepuhurid, paadid ja muud 4-taktilised väikemootorid. Aspen 4 hoiab klapid ja kolvid puhtana, annab mootorile pikema kasutusea ja suurema töökindluse. Aspen 4 võib säilitada pikka aega kartmata kvaliteedi halvenemist. Aspen 4 alkülaatbensiini omadused säilivad 3-5 aastat, samas kui tavabensiinil vaid 3-5 kuud.

Võrdlus tavabensiiniga

Tavabensiini toodetakse toornafta rafineerimisel, kus erinevaid fraktsioone töödeldakse ja seejärel segatakse kokku. Bensiin ei koosne seega ainult ühest ainest, vaid on mitme erineva aine segu. Tavaline bensiinijaamas müüdav bensiin sisaldab umbes 100 erinevat ainet, mis kõik avaldavad erinevat mõju ka tervisele ja keskkonnale. Paljud komponendid sealhulgas on aga äärmiselt ohtlikud nii inimestele kui ka keskkonnale.
Alkülaatbensiini toodetakse sünteetiliselt toornafta rafineerimisel saadud puhastest jääkgaasidest. Tulemuseks on väga puhas bensiin, mis koosneb ainult umbes 10 erinevast ainest ja ei sisalda selliseid ohtlikke koostisosasi nagu benseen, aromaatsed süsivesinikud, väävel ja olefiinid. Aspen alkülaatbensiinid on eelkõige välja töötatud terviseriskide ja keskkonnaohtude vähendamiseks koostöös professionaalsete lõppkasutajatega. See tähendab, et bensiini aurudest ja heitgaasidest tulenevad terviseriskid on Aspen toodete puhul viidud miinimumini.

Aspen 2/4 Bensiin 95 pliivaba
Oktaanarv RON 95 95
Oktaanarv MON 92 98
Aururõhk (kPa) 55-65 70-100
Väävel (ppm) 1 10
Aromaatsed
süsivesinikud (vol %)
0.1 35
Benseen (vol %) 0.01 1
Olefiin (vol %) 0.1 5-18

Ohtlikud ained

  • Olefiinid – reageerivad kehas ja moodustavad aineid, mis võivad põhjustada vähktõbe. Väga aktiivne aine, soodustab heitgaaside suitsemist. Moodustab vaike, vähendab bensiini kasutusiga.
  • Benseen – põhjustab vähkkasvajaid nagu leukeemia ja on kõige kahjulikum aine bensiinis ja heitgaasides. Koguneb kontsentreerituna kõigis elusorganismides.
  • Aromaatsed süsivesinikud – võivad põhjustada kroonilisi närvikahjustusi. Soodustab heitgaaside suitsemist. Koguneb kontsentreerituna kõigis elusorganismides.
  • Väävel – koguneb happena, ohtlik veekogudele.
  • Vingugaas – väga agressiivne mürgine gaas, mis vähendab kopsufunktsiooni ja põhjustab köha, valu rinnus ja hingamisraskusi. Kahjustab metsa ja võib olla puude hävimise põhjuseks. Ohtlik ka põllukultuuridele.

14905_Construction_och_Aspen_2_web